<< back
 

Lapáky, skicy z přednášky entomologa pana Prof.RNDr.Jana Žďárka DrSc., 2004, fix, papír, 7 x 9 cm

Catchers, records of a lecture of entomologist Prof.RNDr. Jan Žďárek DrSc., 2004, marker on paper, 7 x 9 cm