Klára Stodolová

<< back

Žije a pracuje v Úvalech u Prahy. Vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, poté studovala na AVU v Praze v ateliérech grafiky doc. Lindovského, konceptuální tvorby prof. Šejna – byla i stážistkou na VŠUP v atelieru Architektura. V roce 2002 diplomovala v Atelieru grafiky doc. Kokolii souborem barevných dřevořezů “Zahrada paní Elicerové”. Ve své tvorbě se s oblibou vrací k florálním námětům, které často zpracovává technikou akvarelu nebo některým z grafických postupů. Svými pracemi se účastnila výstav doma i v zahraničí. Vystavuje kolektivně i samostatně. / e.g. Galerie Bayer&Bayer, Studio Paměť, Galerie 9 - Klokočná. Její díla najdeme mimo jiné i ve sbírkách Ministerstva zahraničních věcí.

e-mail: klarasto@yahoo.com
tel.: 608 208 219